Hva er inkludert i "byggesett og oppføring"? 

Med byggesett og oppføring får du både byggesettet, altså materialleveransen, inkludert entreprenørene som trengs for å ferdigstille din nye bolig. Be om vår leveransebeskrivelse for utdypende beskrivelse. Ta kontakt.

Tømrerarbeider


  • Våre bygg oppføres med elementer og prefabrikkerte takstoler
  • Elementene monteres og bygget er som regel tett i løpet av første arbeidsuke
  • Arbeidene utføres ihht. til TEK17 og alminnelige tolleransekrav.
  • Kvalitetssikring og dokumentering skjer fortløpende.
Betongarbeider


  • Vi leverer gjennom våre samarbeidspartnere støpt såle på mark. Radonsperre og isolasjon etter gjeldende byggeregler.
  • Det bygges grunnmur og eventuelt dekke i lettbetong etter kundens ønske.
  • Nødvendige støttemurer og fundamenter som fremgår av tegning medregnes.
Elektriker


Boligmakeriet leverer elektroanlegg i tråd med kravene i NEK 400 Bolig gjennom samarbeidene autorisert installatør. NEK 400 Bolig er en teknisk spesifikasjon for planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger. Standarden angir krav til antall elektriske punkter, utforming og funksjon i tråd med bruksområdene i boligen. Det blir levert brannalarm med detektor og sirene. Varmekabler legges i bad, teknisk rom / vaskerom. På baderom blir det levert 4-8 stykk downligts tilkoblet dimmer etter rommets størrelse og utforming. Det vil bli satt opp møter sammen med elektriker for gjennomgang og tilpassninger av boligen til dine ønsker og behov.
Rørlegger


For utførelsen av rørarbeid i boligen er kravene definert i TEK 17, med tilhørende veiledning. Videre gjelder bransjenormer og aktuelle standarder. Våre samarbeidspartnere på VVS installasjon, prosjekter og utfører rørleggerarbeid i tråd med aktuelle krav.
Rørleggerarbeidene omfatter arbeider innenfor ringmuren, med bunnledninger og oppstikk. Legging av vann og avløp i grøft inn til boligen leveres i forbindelse med grunnarbeidene og er derfor ikke medtatt.

Det vil bli satt opp møter sammen med rørlegger for gjennomgang og tilpassninger av boligen til dine ønsker og behov.
Flislegger


  • Alle våtromsgulv legges med fall til sluk og flislegges. Avsluttes med sokkel på vegg.
  • På baderom flislegges tre av fire vegger, der den fjerde veggen overflatebehandles med våtromsmaling. Hvis det er ønskelig kan alle fire vegger flislegges.

Diverse monteringer


Vi ønsker høyest mulig kvalitet i utførelse og lar derfor eksterne leverandører av produkter i hovedsak stå for monteringen. Dette ombefatter blant annet:
- Trapp
- Kjøkken
- Ventilasjonsanlegg
- Garasjeporter
Membranarbeider


Det legges sveisbar og tett membran med fall til sluk på følgende steder: - Flate tak - Takterrasser - Altan over oppvarmet rom
Byggeledelse


Boligmakeriet sørger for byggeledelse i prosjektperioden. Her vil fremdrift, kvalitetskontroll og HMS bli ivaretatt. Videre vil byggeleder sørge for god koordinering mellom faggrupper.
Byggeleder vil videre være kontaktpunktet mellom tiltakshaver og prosjektet i byggetiden.
Av sikkerhetshensyn ønskes det minst mulig aktivitet av tiltakshaver på byggeplassen i prosjektperioden. Det vil i hovedsak vil det bli koordinert tre avtalte visninger i byggetiden som legges inn i fremdriftsplanen.
Behov for avklaringer med tekniske fag kommer i tillegg.
Besøk utover det som er avtalt tillates i utgangspunktet ikke, men dersom det allikevel skulle vise seg å være nødvendig, må det avtales og planlegges i samsvar med byggeleder.
Grunnarbeid


Utgraving av tomt, eventuelle sprengningsarbeider, oppfylling for fundament og betongsåle inngår ikke i vår standard leveranse. Før betongarbeidene kan starte må det være oppfylt og avrettet gruspute på riktig kvotehøyde. Bygningen må være ferdig utmålt og stikket ut på tomten. Geoteknisk prosjektering av grunnforhold er ikke medregnet.
Maler


Veggoverflater: Det gis anledning til å velge tre forskjellige farger med matthetsgrader i standardleveransen.
Himlingsoverflater: Standardleveransen tar utgangspunkt i en hovedfarge for himlinger. Det gis anledning til å velge inn alternative matthetsgrader. I baderom leveres våtromsmaling, med fuktbestandig overflate.

Listverk og foringer: Leveres grunnet og malt et strøk før montering. Synlige spikerhull og gjerdinger. Malingsarbeider utføres i henhold til Norsk Standard

Velg mellom ulike leveransemetoder

Vi har en meget komplett leveranse, men kan levere alt fra kun byggesett, ferdig utvendig eller med alle entrepriser. 

Abstract Gold Stripe

Vi leverer huset, i elementer, på tomt ihht leveringsbeskrivelse. Du velger selv entreprenører og prosjekterer oppføringen av huset. Dette er for deg som ønsker å stå for hele prosessen selv.

Parallel Lines

Vi leverer en totalpakke hvor du får ferdigstilt bolig, inkludert kjøkken og bad. Vi prosjekterer hele prosessen og bruker våre egne entreprenører til å utføre de forskjellige jobbene.

Gray Structure

Her leverer vi etter ønske. Du velger selv hva Boligmakeriet skal levere ut ifra mulighetene fra ‘byggesett og oppføring’. Noen ting vil alltid være inkludert, nærmere informasjon får du av oss.