Hva er inkludert i våre byggesett? 

Hos oss får du en meget komplett leveranse med høy standard og mange valgmuligheter.

Elementvegger


Elementveggene leveres med vindsperresjikt, utlekting og utvendig grunnet trepanel, med isolasjon og dampsperre. Påmontert museband mellom luftesjikt og kledning ned mot terreng. Ytterveggspanel leveres med grunning, etter angitte typer og dimensjoner angitt i gjeldende i Boligmakeriets «standard og tilvalgskatalog». Total isolert veggtykkelse vil være ca 250mm
Tak


Det leveres takstein, her kan du velge blant flere forskjellige farger i henhold til vår standard og tilvalgskatalog. Hvis det er for liten grad på taket for takstein, vil det være avvik på dette punktet og en annen løsning.

Takbjelkene isoleres i tråd med energikravene i TEK17. Det etableres dampsperre på varmside og det lektes ned med ca 30 mm klargjort for montering av himlingsoverflate.
Etasjeskiller


Etasjeskiller leveres som trebjelkelag med undergulv av 22 mm sponplate. Mellom oppvarmede rom fylles trebjelkelaget med ca 100 mm mineralull. Trebjelkelaget lektes ned ca 30 mm klart til påmontering av gips.
Ved uinnredet kjeller, hybel eller lignende vil det bli en annen oppbygging av etasjeskille.
Innervegger


Innvendige vegger leveres med bindingsverk og isolasjon på ca 70 mm. Veggoverflater kles på overflatene med 13 mm gipsplater klart for maling. Bærevegger leveres i tråd med prosjekterte dimensjoner og vil avvike fra standard veggtykkelse.
Kjøkken


Det medfølger en verdisjekk som kan brukes på kjøkken og hvitevarer på 130 000,-
Vi har samarbeid med flere kjøkkenleverandører blant annet HTH, Drømmekjøkkenet og Aubo, du kan selv velge hvilken av våre samarbeidspartnere du ønsker å benytte deg av.
Trapp


Innvendig trapp leveres med hvitmalte vanger og lakkerte furutrinn. Trappen leveres med tette opptrinn. Rekkverk har hvitmalte håndløpere og spilerekkverk.
Trappene leveres med dimensjoner i henhold til aktuelle forskriftskrav i TEK17.
Lister, foringer og vindusbenker


Listverk leveres i hvitmalt utførelse i tråd med aktuelle valg i «standard og tilvalgskatalog». Utforinger til dører og vinduer leveres hvitmalt med kjernemateriale i heltre. Det er redegjort for tre alternative serier som inngår i standardleveransen som består av følgende:

  • Gulvlist
  • Gerikt (omramming dør og vindu)
  • Taklist (hulkil)
  • Vindusbenker i tråd med aktuelle valg i «standard og tilvalgskatalog».

Gulvoverflater


Boligmakeriet leverer 1-stavs parkett og parkettunderlag som standard, her har du flere alternativer i vår standard og tilvalgskatalog. Parkettgulvet legges i alle rom bortsett fra våtrom.
Dører


Ytterdører leveres i henhold til tegning, her har du mange valgalternativer som ikke påvirker standardprisen. Se vår standard og tilvalgskatalog. Boligmakeriet har samarbeid med Nordan på dør og vinduer.

Vi leverer en rekke fine innerdører og du kan velge blant flere typer i vår standardpris. Se standard og tilvalgskatalog for alternativer.
Vinduer


Vinduer leveres med karmtre og 3-lags glass beslått utvendig med aluminium, innvendig side i malt utførelse. Glass, karm og tilslutning tilfredsstiller energikravet i TEK 17.

Balkong og terrassedører leveres i samme utførelse som vindu. Boligmakeriet har samarbeid med Nordan på dør og vinduer.

Se standard og tilvalg for valg av farger og andre valgmuligheter.
Ventilasjon


Det er inkludert balansert boligventilasjon med varmegjenvinning, dette leveres i henhold til energikravene i TEK17.

Balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning sørger for friske hus og god luftkvalitet. Alle ventilasjonsaggregatene leveres med moderne styringssystem som gjør drift og vedlikehold enkel.
Peis og pipe


Peis og pipe leveres som standard. Det inkluderer en kamin med plate og stålpipe. Se standard og tilvalgskatalog
Garasjeport


Vi leverer garasjeport som standard til våre modeller der det er tegnet inn. Til garasjeporten medfølger det portåpner med håndsender og bryter.
Dokumenter/Diverse


Boligmakeriets samarbeidspartner påtar seg rollen som ansvarlig søker etter plan og bygningsloven, mot offentlig myndighet for de arbeider som omfattes av tiltaket.

Dette innebærer en standard ett-trinns søknad med ferdigattest for en bygning.

Plan og fasade
Tegninger i målestokk 1:100 eller 1:50 inngår i standard leveransen når huset tegnes av Boligmakeriet. Tegningene skal vise plan, fasade og snitt.

Møbler og annet inventar som kan være brukt til illustrasjonsformål uten at dette inngår i standardleveransen. Inntegnet kjøkken er kun utarbeidet som forslag, her vil verdisjekk og egen utforming av innredning gjelde for leveransen.
Revisjoner:
I prosessen med å justere og tilpasse tegningsgrunnlaget etter kundens ønske, vil inntil fem revideringer etter kontraktsignering, inngå i standard leveransen.
Produksjonsunderlag:
Boligmakeriet besørger utarbeidelse av arbeidstegninger og monteringsanvisninger for oppføring, bygging og ferdigstillelse av boligen. FDV-dokumentasjon:
FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold). Dette vil bli gjort tilgjengelig for sluttbruker i elektronisk format.

Velg mellom ulike leveransemetoder

Vi har en meget komplett leveranse, men kan levere alt fra kun byggesett, ferdig utvendig eller med alle entrepriser. 

Abstract Gold Stripe

Vi leverer huset, i elementer, på tomt ihht leveringsbeskrivelse. Du velger selv entreprenører og prosjekterer oppføringen av huset. Dette er for deg som ønsker å stå for hele prosessen selv.

Parallel Lines

Vi leverer en totalpakke hvor du får ferdigstilt bolig, inkludert kjøkken og bad. Vi prosjekterer hele prosessen og bruker våre egne entreprenører til å utføre de forskjellige jobbene.

Gray Structure

Her leverer vi etter ønske. Du velger selv hva Boligmakeriet skal levere ut ifra mulighetene fra ‘byggesett og oppføring’. Noen ting vil alltid være inkludert, nærmere informasjon får du av oss.